Phát hành sách về giáo dục bảo tồn Biển Côn Đảo


Quyển sách “Biển Côn Đảo của em” và “Giáo Dục bảo tổn biển Côn Đảo” đã được WAR xuất bản vào tháng 07/2016 bằng tiếng Việt, dưới sự hỗ trợ kinh phí của Tổ chức WAR.

Hiện sách đang được chuyển cho Vườn Quốc Gia Côn Đảo để phát miễn phí cho giáo viên và học sinh

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top