CÁC ĐỐI TÁC KHÁC

Tổ chức WAR cũng xây dựng mối quan hệ với các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các cơ quan, viện nghiên cứu và các trường đại học trong việc trao đổi thông tin về nạn buôn bán động vật hoang dã, bảo tồn thiên nhiên và các hoạt động về nghiên cứu và cứu hộ động vật hoang dã. Các tổ chức và cơ sở này bao gồm:

 • Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai – Đồng Nai
 • Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
 • Chi Cục Kiểm lâm Cần Thơ.
 • Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh Vật
 • Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh
 • Đại học Nông Lâm Thủ Đức
 • Trung tâm Con Người và Thiên Nhiên
 • Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Cúc Phương
 • Uỷ ban bảo vệ Nguồn lợi Thuỷ sản (MSC)
 • Television Trust for the Environment (TVE)
 • Phòng thí nghiệm bệnh động vật, Khoa Vi sinh vật, Đại học Hồng Kông.
 • Tổ chức Birdlife Đông Dương

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

  [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

   [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

   Back To Top