ĐỐI TÁC

Viện Sinh Thái và Tài Nguyên Sinh Vật (IEBR). Từ năm 2016, Tổ chức WAR và Viện Sinh Thái (IEBR)hợp tác thực hiện một chương trình nghiên cứu gây nuôi sinh sản động vật hoang dã cho mục tiêu bảo tồn. Nhóm bò sát lưỡng cư là nhóm động vật được chọn lựa đầu tiên của chương trình và đang được giám sát, theo dõi. Với tình trạng ngày càng ít gặp động vật hoang dã trong tự nhiên thì việc thả càng nhiễu động vật về thiên nhiên, chúng ta sẽ góp một phần vào việc bảo tồn đa dạng sinh học.

Chi cục Kiểm Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh và Tổ chức WAR đang phối hợp quản lý Trạm cứu hộ Động vật hoang dã ở huyện Củ Chi và phối hợp trong việc ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép đang nở rộ trên đường phố và trong các nhà hàng ở TP. Hồ Chí Minh.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 12 năm 2011, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Tổ chức WAR cùng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh vận hành Triển lãm lưu động SOS cho học sinh cấp II ở Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm lưu động SOS kêu gọi mọi người “Nói không với sản phẩm động vật hoang dã trái phép”. Triển lãm cũng nhằm giáo dục và thúc đẩy thế hệ trẻ Việt Nam tham gia bảo vệ các loài động vật hoang dã khỏi bờ vực tuyệt chủng như Tê giác một sừng.

Vườn quốc gia Cát Tiên. Từ năm 2008, Tổ chức WAR phối hợp với Vườn Quốc gia Cát Tiên trong việc thành lập và vận hành Khu Cứu hộ Gấu và Thú họ mèo, với một khu bán hoang dã dành cho Gấu ngựa và Gấu chó.

Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Tỉnh Kiên Giang. Từ năm 2008, Tổ chức WAR và Quỹ Bảo tồn Gấu FTB đã làm việc với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh Kiên Giang, xây dựng Trạm cứu hộ Động vật hoang dã Hòn Me, tỉnh Kiên Giang.

Khoa Sinh, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh. Tổ chức WAR hợp tác với Khoa Sinh học trong nhiều hoạt động khác nhau bao gồm Khảo sát Sử dụng Sản phẩm động vật hoang dã, Cuộc thi Vườn Ươm Mendel, trao học bổng cho sinh viên Khoa Sinh học.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

      Back To Top