ĐỐI TÁC

Viện Sinh Thái và Tài Nguyên Sinh Vật (IEBR). Từ năm 2016, Tổ chức WAR và Viện Sinh Thái (IEBR)hợp tác thực hiện một chương trình nghiên cứu gây nuôi sinh sản động vật hoang dã cho mục tiêu bảo tồn. Nhóm bò sát lưỡng cư là nhóm động vật được chọn lựa đầu tiên của chương trình và đang được giám sát, theo dõi. Với tình trạng ngày càng ít gặp động vật hoang dã trong tự nhiên thì việc thả càng nhiễu động vật về thiên nhiên, chúng ta sẽ góp một phần vào việc bảo tồn đa dạng sinh học.

Chi cục Kiểm Lâm Tỉnh Bình Dương. Trạm Bảo tồn Động vật Hoang dã của Tổ chức WAR đã và đang tiếp nhận cứu hộ và thả về thiên nhiên những động vật hoang dã do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương và Cảnh sát Môi Trường tỉnh Bình Dương tịch thu trong các hoạt động kinh doanh trái phép. Chúng tôi cùng nhau phối hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến động vật hoang dã trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top