HOẠT ĐỘNG

Tin mới

Tập hợp những tin tức mới nhất về hoạt động của WAR

Read More

Giải cứu và Thả về tự nhiên

Những tin tức nóng hổi về hoạt động cứu hộ động vật hoang dã

Read More

Bảo tồn

Bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam cần bắt đầu từ việc giáo dục và có sự tham gia của cộng đồng

Read More

Thực thi pháp luật

Chương trình này nhằm giảm thiểu việc khai thác các loài nguy cấp thông qua việc hỗ trợ tịch thu, cứu hộ, phục hồi và thả các loài động vật hoang dã bị nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép về với thiên nhiên

Read More

Giáo dục bảo tồn

Nhằm nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, củng cố thái độ và rèn luyện kĩ năng cho các nhóm đối tượng nhằm hướng họ thay đổi hành vi và tham gzia bảo tồn động thực vật hoang dã

Read More

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top