CƠ SỞ PHÁP LÝ

Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã, Wildlife At Risk – WAR, một tổ chức phi chính phủ được đăng ký tại Delaware, Hoa Kỳ, vào tháng 10 năm 2003. Tổ chức WAR được cấp phép hoạt động tại Việt Nam từ tháng 8 năm 2004. Giấy Đăng Ký Hoạt Động số 91/CNV-VPDA của Tổ chức WAR được Cục Ngoại Vụ của Bộ Ngoại Giao cấp mới vào tháng 5 năm 2015. Xem thêm tại đây.

Chủ tịch sáng lập của Tổ chức WAR là Ông Dominic Scriven – OBE.

Đối tác trực tiếp của WAR tại Việt Nam là Ủy Ban Điều Phối Viện Trợ Nhân Dân Trung Ương (PACCOM).

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top