KIẾN THỨC LOÀI


Có thể nghe thấy tiếng xé gió tạo ra bởi đôi cánh Hồng hoàng đang bay ở cách xa vài trăm mét.

 
 • Tiger

  Hổ đông dương

 • Yellow-cheeked Crested Gibbon

  Vượn đen má vàng

 • Asian Elephant or Asiatic Elephant

  Voi

 • King Cobra

  Rắn hổ mang chúa

 • Asian Small-clawed Otter

  Rái cá vuốt bé

 • Indochinese Leopard

  Báo hoa mai

 • Asiatic Black Bear or Moon Bear

  Gấu ngựa

 • Sun Bear

  Gấu chó

 • Pangolin

  Tê Tê

 • Great Hornbill

  Hồng hoàng

 
 
 

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

   Back To Top