KIẾN THỨC LOÀI


Có thể nghe thấy tiếng xé gió tạo ra bởi đôi cánh Hồng hoàng đang bay ở cách xa vài trăm mét.

 
 • Tiger

  Hổ đông dương

 • Yellow-cheeked Crested Gibbon

  Vượn đen má vàng

 • Asian Elephant or Asiatic Elephant

  Voi

 • King Cobra

  Rắn hổ mang chúa

 • Asian Small-clawed Otter

  Rái cá vuốt bé

 • Indochinese Leopard

  Báo hoa mai

 • Asiatic Black Bear or Moon Bear

  Gấu ngựa

 • Sun Bear

  Gấu chó

 • Pangolin

  Tê Tê

 • Great Hornbill

  Hồng hoàng

 
 
 

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

  [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

   [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

   Back To Top