SPECIES INFORMATION


The sound of wing flap created by a Great Hornbill can be heard from a few hundreds metres away.

 
 • Tiger

  Tiger

 • Yellow-cheeked Crested Gibbon

  Yellow-cheeked Crested Gibbon

 • Asian Elephant or Asiatic Elephant

  Asian Elephant or Asiatic Elephant

 • King Cobra

  King Cobra

 • Asian Small-clawed Otter

  Asian Small-clawed Otter

 • Indochinese Leopard

  Indochinese Leopard

 • Asiatic Black Bear or Moon Bear

  Asiatic Black Bear or Moon Bear

 • Sun Bear

  Sun Bear

 • Pangolin

  Pangolin

 • Great Hornbill

  Great Hornbill

 
 
 

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

  [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

   [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

   Back To Top