SPECIES INFORMATION


The sound of wing flap created by a Great Hornbill can be heard from a few hundreds metres away.

 
 • Tiger

  Tiger

 • Yellow-cheeked Crested Gibbon

  Yellow-cheeked Crested Gibbon

 • Asian Elephant or Asiatic Elephant

  Asian Elephant or Asiatic Elephant

 • King Cobra

  King Cobra

 • Asian Small-clawed Otter

  Asian Small-clawed Otter

 • Indochinese Leopard

  Indochinese Leopard

 • Asiatic Black Bear or Moon Bear

  Asiatic Black Bear or Moon Bear

 • Sun Bear

  Sun Bear

 • Pangolin

  Pangolin

 • Great Hornbill

  Great Hornbill

 
 
 

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

   Back To Top