ẤN PHẨM

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ẤN PHẨM WAR

Các ấn phẩm dưới đây là một phần trong các hỗ trợ lâu dài của Tổ chức WAR cho đối tác và những người quan tâm đến bảo vệ động vật hoang dã. Tổ chức WAR cho phép tải bản điện tử của những ấn phẩm này và sử dụng vào các hoạt động phi lợi nhuận. Đề nghị trích dẫn nguồn ấn phẩm khi sử dụng. Liên hệ với Tổ chức WAR nếu bạn muốn sử dụng các ấn phẩm này vào mục đích khác.

MUA SÁCH

Bạn có thể mua một số ấn phẩm đã xuất bản của Tổ chức WAR để góp phần bảo vệ động vật hoang dã. Toàn bộ ngân sách thu được từ các ấn phẩm này cũng như các vật lưu niệm khác được sử dụng hiệu quả cho việc cứu hộ, bảo vệ các loài hoang dã quý hiếm. Để liên lạc mua các ấn phẩm của WAR, xin vui lòng liên hệ tại đây.

DANH MỤC CÁC ẤN PHẨM CỦA WAR

Sách

Sách tốt - Kiến thức tốt

Read More

Báo cáo kỹ thuật

Báo cáo kỹ thuật (và các báo cáo khác)

Read More

Bản tin

Bản tin mới nhất từ chúng tôi

Read More

Poster

Những mẫu poster mới nhất

Read More

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top