Ý THỨC CỘNG ĐỒNG

Giáo dục để bảo tồn

Giáo dục để bảo tồn

Chương trình Giáo dục Bảo tồn nhằm nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, củng cố thái độ và rèn luyện kĩ năng cho các nhóm đối tượng nhằm hướng họ thay đổi hành vi và tham gzia bảo tồn động thực vật hoang dã.

Động vật hoang dã

Động vật hoang dã

Kiến thức, thông tin và trò chơi về các loài động vật hoang dã.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top