Publish Sea Education book of Con Dao Island


The book titled “Biển Côn Đảo của em” and “Giáo Dục bảo tổn biển Côn Đảo” that was partly supported by Wildlife At Risk (WAR) was published in July 2016 in Vietnamese.

These books sent to VQD Con Dao now  widely distributed to teachers and pupils ​o​n Con Dao

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top