Thả thành công 10 cá thể động vật hoang dã về rừng.

Ngày 13 tháng 4 năm 2017 – Tại Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát – tỉnh Tây Ninh, Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã (WAR) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Bình Dương thả thành công 10 cá thể động vật hoang dã gồm 4 cá thể Chồn bạc má  (Melogale personata), 4 cá thể Rắn ráo trâu (Ptyas mucosus), 2 cá thể Hổ hành (Xenopeltis unicolor), với tổng khối lượng hơn 8,0kg. Toàn bộ các cá thể trên đã được các nhân viên có nhiệt huyết, kinh nghiệm của Tổ chức WAR chăm sóc, cứu chữa trước  khi thả về rừng.

Phần lớn số động vật hoang dã được thả trong đợt này là do kiểm lâm và cảnh sát môi trường tỉnh Bình Dương tịch thu  từ việc mua bán động vật hoang dã  trái phép. Đây là lần đầu tiên Tổ chức WAR kết hợp với Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Dương trong việc cứu hộ và thả động vật hoang dã  trái phép về môi trường thiên nhiên hoang dã. Công việc này đạt được thành công nhờ sự hỗ trợ của chương trình Bảo tồn Đa dạng Sinh học của WAR và Viện Sinh Thái Tài Nguyên Sinh Vật (IEBR).

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

      Back To Top