PHÂN BỐ MỚI CỦA LOÀI GỪNG ĐẶC HỮU VIỆT NAM Ở KON TUM

Geostachys annamensis (Tên Việt Nam là Địa sa trung bộ) là một loài đặc hữu của Việt Nam, được mô tả vào năm 1921 với mẫu vật được thu ở Đà Lạt bởi Henry Nicholas Ridley Cecil Boden Kloss (1877–1949) – một nhà động vật học (về thú và chim) người Anh trong một chuyến khảo sát tại cao nguyên Lang Biang, Đà lạt năm 1918 và được định danh bởi Henry Nicholas Ridley (1921) thuộc phòng thực vật của bảo tàng Anh Quốc (British Museum).

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

      Back To Top