Báo cáo khảo sát về Rắn biển ở Việt Nam

Nghiên cứu này xác định những gì đang xảy ra là một sự khai thác lớn về các loài bò sát biển. Đặc biệt, mục tiêu của chúng tôi là xác định vùng địa lý, sự phân bố của loài, thành phần loài, khối lượng khai thác và các khía cạnh của kinh tế xã hội hiện tại trong việc khai thác rắn biển từ Vinh Thái Lan thuộc miền Nam Việt Nam.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top