ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN THỰC VẬT TẠI KHU VỰC XÃ HIẾU, HUYỆN KON PLONG, TỈNH KON TUM

Tài liệu này là báo cáo điều tra hệ thực vật tại khu vực xã Hiếu, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình nghiên cứu đa dạng sinh học của tổ chức Wildlife At Risk (WAR) kết hợp với Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, nhằm đánh giá hiện trạng nguồn tài nguyên, nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

      Back To Top