HOYA YUENNANENSIS LOÀI THỰC VẬT MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở VIỆT NAM

Tháng 6 năm 2014, Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã-Wildlife At Risk (WAR) tổ chức chương trình điều tra đa dạng sinh học tại khu vực Cổng Trời thuộc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình thu thập mẫu thực vật chúng tôi phát hiện một mẫu thực vật thuộc chi Hoya (tên Việt Nam là Cẩm cù) đang ra hoa với mùi hương và mầu sắc hết sức quyến rũ. Qua phân tích và nhận định ban đầu chúng tôi nhận thấy rất có thể đây là loài chưa từng được ghi nhận ngoài tự nhiên ở Việt Nam, thậm chí có thể là một loài mới cho khoa học.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top