Bộ giáo cụ điện tử hỗ trợ tích hợp nội dung bảo vệ ĐVHD vào môn Sinh học lớp 7 (P.1)

Bộ giáo cụ này được xây dựng nhằm hỗ trợ giáo viên tích hợp nội dung bảo vệ ĐVHD vào môn Sinh học lớp 7. Xin mời xem hướng dẫn sử dụng bộ giáo cụ trong tài liệu Bảo vệ Động vật hoang dã – Hướng dẫn tích hợp vào môn Sinh học lớp 7.

Mỗi bài trong số 10 bài có tích hợp nội dung bảo vệ ĐVHD đều gồm (1) Một đoạn phim từ 3-5 phút gồm 50-80 ảnh chụp ngoài thiên nhiên của các loài ĐVHD quý hiếm, thú vị của Việt Nam; (2) Bộ ảnh và thông tin về một số loài ĐVHD đặc hữu hoặc thú vị và thông tin về mối đe dọa đới với loài đó. Bộ giáo cụ này được ghi vào một USB dung lượng 8GB kèm theo quyển tài liệu, nhằm giúp giáo viên dễ dàng cập nhật bộ giáo cụ mới nhất trên trang web của Tổ chức WAR. (3) Bộ khoảng 80-100 ảnh chụp ngoài thiên nhiên của các loài ĐVHD.

Tải các đoạn phim tại đây

Bài 1: Thế giới động vật đa dạng phong phú
Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Cá

Xem gần 30 phim ngắn bảo vệ động vật hoang dã tại đây

Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư
Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim
Bài 49: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Thú (Bộ Dơi và Bộ Cá voi)
Bài 50. Đa dạng và đặc điểm chung của Lớp thú – Bộ Gặm nhấm và Bộ ăn thịt
Bài 51. Đa dạng và đặc điểm chung của Lớp thú – Bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng
Bài 60. Động vật quý hiếm

Tải bộ ảnh và thông tin về các loài ĐVHD tại đây

Bài 1: Thế giới động vật đa dạng phong phú
Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Cá
Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư
Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim
Bài 49: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Thú (Bộ Dơi và Bộ Cá voi)
Bài 50. Đa dạng và đặc điểm chung của Lớp thú – Bộ Gặm nhấm và Bộ ăn thịt
Bài 51. Đa dạng và đặc điểm chung của Lớp thú – Bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng
Bài 60. Động vật quý hiếm Phần 1 và Phần 2

Tải ảnh ĐVHD tại đây

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top