Bảo vệ Động vật hoang dã – Hướng dẫn tích hợp vào môn Sinh học lớp 7

Tài liệu này được biên soạn nhằm hướng dẫn giáo viên môn Sinh học lớp 7 cách xây dựng giáo án và thực hiện tiết dạy có tích hợp nội dung bảo vệ ĐVHD.

Tài liệu dày 100 trang này gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở tích hợp gồm những nội dung giới thiệu về thế giới động vật hoang dã Việt Nam, một số phương pháp giáo dục tích cực và cơ sở pháp lý của việc tích hợp nội dung bảo vệ ĐVHD vào môn sinh học lớp 7.Chương 2.Mục tiêu, nội dung địa chỉ tích hợp gồm phần tóm tắt ngắn gọn về mục tiêu, nội dung, địa chỉ tích hợp cho 10 bài trong môn sinh học lớp 7.Chương 3. Giáo án tích hợp tham khảo, gồm 10 giáo án cho 10 bài giảng có tích hợp nội dung bảo vệ ĐVHD cho các bài về: Thế giới động vật, Côn trùng, Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Dơi, Thú ăn thịt, gặm nhấm, móng guốc, linh trường và Động vật quý hiếm.  Trong mỗi bài giảng, ngoài kết cấu như một giáo án thông thường (gồm các mục Mục tiêu học tập, chuẩn bị của giáo viên và học sinh, hoạt động dạy-học), mỗi bài còn gồm một phần thông tin cơ sở, cung cấp thông tin về nhóm ĐVHD được giới thiệu trong bài giảng nhằm giúp giáo viên có thêm kiến thức cần thiết để truyền đạt cho học sinh. Cuối mỗi giáo án mẫu còn có một phần để giáo viên tự đánh giá, nhận xét và rút kinh nghiệm về việc tích hợp nội dung bảo vệ ĐVHD. Kèm theo quyển tài liệu này là bộ giáo cụ điện tử hỗ trợ tích hợp nội dung bảo vệ ĐVHD vào môn Sinh học lớp 7.

Bộ tài liệu tiếng Việt này được xây dựng trong khuôn khổ Chương trình SOS – Giáo dục bảo vệ Động vật hoang dã khỏi tiêu thụ trái phép, do Tổ chức WAR phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Chi Cục Kiểm lâm TP.HCM thực hiện.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top