Hỗ trợ thả 2 cá thể Rắn Hổ mang chúa khủng (Ophiophagus hannah) về Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã Wildlife At Risk (WAR) nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang, về việc chuyển thả 2 cá thể Rắn hổ mang chúa về môi trường tự nhiên theo chỉ đạo của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn. Tổ chức WAR đã cử hai cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm về bò sát đến địa điểm đang nuôi nhốt 2 cá thể trên tại Khu du lịch Đồi Tức Dụp, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để kiểm tra tình hình sức khỏe, gắn chip điện tử (Do vườn thú Cologne Zoo và Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật tài trợ), sau đó đưa chúng về Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai và thả chúng về môi trường thiên nhiên hoang dã nơi đây.

Qua kiểm tra, hai cá thể Rắn hổ mang chúa này nặng tổng cộng 36 kg, có chiều dài 5m . Đây là loài động vật nguy cấp, quí, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định: 160/2013/NĐ- CP của Chính phủ; và thuộc nhóm IB trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quí, hiếm, ban hành kèm theo Nghị định 06/ 2019 của Chính phủ.

Được biết, 2 cá thể Rắn hổ mang này được các công nhân và Kỹ sư người Ấn Độ tham gia lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời dưới chân Núi Cấm, Xã An Hảo, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang bắt giữ, sau đó đưa về Khu du lịch Đồi Tức Dụp, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Tổ chức WAR đánh giá cao sự quan tâm, phối kết hợp của các cơ quan chức năng trong việc bảo tồn các loài động vật hoang dã quí hiếm hiện nay.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top