Lần thứ hai phát hiện cá thể Sâu Nhung cho Việt Nam

Tháng 5 năm 2013 – Các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế thuộc Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) vừa công bố phát hiện một cá thể Sâu Nhung (Eoperipatus sp.) thuộc Ngành Giun móc (Peripatidae), tại vùng rừng thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Đây là lần thứ hai, Sâu Nhung được ghi nhận tại Việt Nam. Phát hiện này đã được công bố rộng rãi trên một số tạp chí quốc tế.

Cá thể Sâu Nhung được phát hiện tại Quảng Ngãi Năm 2010, loài Sâu Nhung này được ghi nhận lần đầu tiên tại Bàu Sấu, Vườn Quốc gia Cát Tiên và đã được công nhận là loài mới cho Việt Nam. Nhưng chỉ đến tháng 6/2012, trong đợt khảo sát đa dạng sinh học của Tổ chức WAR tại Quảng Ngãi, loài này mới được phát hiện lại. Cá thể Sâu Nhung thứ hai này được phát hiện dưới một khúc gỗ mục ở độ cao 1055m so với mặt nước biển tại khu vực rừng thường xanh thuộc ranh giới giữa tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum. Việc phát hiện ra cá thể Sâu Nhung này khẳng định mức độ đa dạng sinh học giàu có của khu hệ rừng thuộc Quảng Ngãi/Kon Tum. Trong thời gian tới, Tổ chức WAR sẽ tiếp tục công bố các kết quả khảo sát đa dạng sinh học thuộc khu vực này. Xin mời xem thông tin chi tiết về việc công bố phát hiện cá thể Sâu Nhung tại đây.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top