Phát hiện hàng trăm loài mới cho tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 6 năm 2012 – Hơn 255 loài động thực vật đã được phát hiện lần đầu tiên trong khu rừng ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có 55 loài thực vật, hơn 200 loài động vật như: bướm, ngài, cá nước ngọt, động vật lưỡng cư, thằn lằn, rắn, kẹp kìm, xén tóc và một số loài côn trùng khác.

Đây là kết quả ban đầu của cuộc điều tra đa dạng sinh học do Tổ chức WAR thực hiện vào tháng 6 năm này. Đây là lần thứ hai Tổ chức WAR tiến hành khảo sát Đa dạng sinh học ở tỉnh Quảng Ngãi.

Rắn lệch đầu thâm (Dinodon sp. cf. septentrionalis) được ghi nhận từ Cao Bằng đến Huế, nay đã được tìm thấy ở tỉnh Quảng Ngãi.

Cóc mày đốm vàng (Leptobrachium xanthospilum) – chỉ được ghi nhận ở tỉnh Kontum, đã được phát hiện tại tỉnh Quảng Ngãi.

Tham gia cuộc khảo sát này gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế của Tổ chức WAR. Nhóm khảo sát đã đi bộ một ngày, vượt qua nhiều đồi núi đến khu vực khảo sát trong rừng sâu và tiến hành nghiên cứu, thu mẫu trong vòng 15 ngày. Hiện nay, các chuyên gia đang tiếp tục phân tích mẫu. Kết quả cuối cùng của cuộc khảo sát sẽ sớm được công bố.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

      Back To Top