Báo cáo khảo sát nhà hàng, 2004

Bản báo cáo này là kết quả của sự nỗ lực giữa Chi cục Kiểm lâm Thành phố HCM và Tổ chức Wildlife At Risk (WAR) trong các vấn đề về quản lý kinh doanh buôn bán thịt rừng và các loài động vật hoang dã trên địa bàn TP HCM. Bản báo cáo được phân tích dựa trên số liệu do Chi cục Kiểm lâm TP-HCM cung cấp.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top