Restaurant Survey Report, 2004

This report is an output of effort of Wildlife At Risk (WAR) and Forest Protection Department of HoChiMinh city (FPD-HCMC) in managerial issues of bush meat and wildlife animal’s trade in HCMC. The report is analyzed based on data provided by FPD-HCMC.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

      Back To Top