Giới thiệu một số loài chim Việt Nam

Cuốn sách dày 585 trang (khổ 20X14cm) này mô tả 532 loài chim, thuộc 90 họ thông qua hơn 840 bức ảnh. Mỗi loài đều có thông tin về sinh cảnh, phân bố, mô tả, tình trạng bảo tồn và được minh hoạ bằng ít nhất 1 ảnh màu và 1 bản đồ phân bố. Đây là cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu về các loài chim hoang dã Việt Nam bằng ảnh chụp. Cuốn sách dành cho tất cả những người đam mê, muốn tìm hiểu và bảo vệ Thế giới chim hoang dã phong phú của Việt Nam. Sách do tiến sĩ Lê Mạnh Hùng thuộc Viện Sinh Thái Tài nguyên Sinh vật biên soạn và xuất bản vào tháng 10/2012 bằng tiếng Việt. Cuốn sách được tài trợ một phần bởi Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR)

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

      Back To Top