Tập huấn Giáo dục Môi trường tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam

events.1438672418 575x430 2

Lần đầu tiên tại Việt Nam, bạn có thể tham gia một tập huấn chất lượng quốc tế về giáo dục môi trường, đặc biệt dành cho cán bộ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục môi trường, giáo dục bảo tồn tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top