Training on Environmental Education in Vietnam national parks and nature reserves

events.1438672418 575x430 2

For the first time in Vietnam, you can participate in an international quality training on environmental education, especially for staff working in the field of environmental education and conservation education in national parks. and Vietnam nature reserve.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

      Back To Top