Otter and Civet back to the wild

Ngày 11 tháng 1 năm 2013 – Tổ chức WAR phối hợp với Vườn Quốc gia Cát Tiên thả thành công một cá thể Rái cá vuốt bé (Aonyx cinerea) và một cá thể Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphrodites). Cá thể Rái cá vuốt bé được Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên cứu hộ từ một vụ săn bắt trái phép hồi đầu năm nay. Còn cá thể Cầy vòi hương được Hạt Kiểm Lâm huyện Đạ Houai, tỉnh Lâm Đồng tịch thu từ vụ mu bán trái phép vào tháng 5/2012. Cả hai cá thể này được chăm sóc và phục hồi sức khoẻ tại Trạm Cứu hộ Gấu và Thú họ Mèo Cát Tiên trước khi trở về thiên nhiên.

Trong thời gian qua, số lượng Rái cá vuốt bé ngoài thiên nhiên ngày càng giảm mạnh vì nạn săn bắt trái phép làm cảnh, ăn thịt và lấy da. Cầy vòi hương là một trong những loài thường bị săn bắt, buôn bán làm thịt. Cả 2 loài này đều cần được bảo vệ

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top