Survey on consumption of wild animal product in HCMC

From August 2010 to April 2011, WAR has conducted a survey on consumption of wild animal product in several districts of Ho Chi Minh city. The report can be downloaded here.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

      Back To Top