Từ khi thành lập đến nay, WAR đã đón tiếp rất nhiều thiện nguyện viên đến từ các nước khác nhau trên thế giới đến làm việc tại các cơ sở bảo tồn động vật hoang dã của WAR hay tham gia vào các chương trình khảo sát đa dạng sinh học hàng năm tại Việt Nam. Nhiều người torng số họ đã quay lại tiếp tục đóng góp và chung tay với WAR trong nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam.

Tổ chức WAR tạo điều kiện cho tất cả các thiện nguyện viên có cơ hội tham gia các hoạt động khác nhau của Tổ chức WAR tại hiện trường. Sự tham gia và đóng góp của các bạn sẽ góp phần quan trọng để đạt được các mục tiêu bảo tồn sự đa dạng sinh học tại Việt Nam.

Do công việc thiện nguyện của chúng tôi có giới hạn và chỉ dành cho những cá nhân thực sự muốn giúp đỡ và tự nguyện đóng góp cho WAR trong công tác bảo tồn và cứu động vật hoang dã, chúng tôi kêu gọi sự tham gia và đóng góp tự nguyện của các bạn khi đến làm việc tại chỗ chúng tôi.
Vui lòng click vào đường link dưới đây để biết thêm thông tin: WAR/Chuongtrinhtinhnguyenvien

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top