Người dân tự nguyện chuyển giao 2 cá thể Tê Tê Java (Manis javanica) và 2 cá thể Mèo rừng (Prionailurus bengalensis) nguy cấp, quý, hiếm

Trong tháng 7 và 9 năm 2019, Tổ chức WAR đã tiếp nhận 2 cá thể Tê tê java (Manis javanica) và 2 cá thể Mèo rừng (Prionailurus bengalensis) nguy cấp, quí, hiếm từ người dân tự nguyện chuyển giao. Các cá thể động vật hoang dã này đã được Chi cục Kiểm lâm Bình Dương và Hạt Kiểm lâm Dầu Tiếng kiểm tra, xác minh sau đó chuyển giao lại cho Trạm Bảo tồn Động vật Hoang dã Dầu Tiếng – WAR tại địa chỉ lô 303, ấp Lê Danh Cát, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Tê tê java (Manis javanica) và Mèo rừng (Prionailurus bengalensis) là 2 loài động vật hoang dã hoang dã nguy cấp, quí, hiếm được liệt kê bảo vệ theo Nghị định: 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ. Hiện 4 cá thể động vật hoang dã trên đang được nhân viên của Tổ chức WAR chăm sóc, nuôi dưỡng sau đó sẽ thả chúng về thiên nhiên hoang dã.

Ảnh: WAR/ Lê Xuân Lâm

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top