Tiếp nhận 3 cá thể Rùa biển trong tháng 4 – 2019

Trong tháng 4/2019, tổ chức WAR đã tiếp nhận 3 cá thể Vích (Chelonia mydas) từ Chi cục Quản lý Chất lượng và Nguồn lợi Thủy sản thành phố Hồ Chí Minh. Đây là loài Rùa biển nguy cấp, quí, hiếm được ưu tiên bảo vệ được qui định tại Nghị định: 160/2013/ND-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ. Hiện 3 cá thể rùa biển trên đang được nhân viên của tổ chức WAR chăm sóc, tại Trạm Bảo tồn Động vật Hoang dã Dầu Tiếng số 303, Ấp Lê Danh Cát, Xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top