Loài mới cho Thế giới

Một loài rắn mới cho thế giới đã được ghi nhận bởi Tổ chức WAR với sự hợp tác của Viện Sinh Thái Tài Nguyên Sinh Vật và Vườn thú Cologne – Đức quốc). Loài rắn này được đặt tên là rắn mai gầm Do-mi-nic (Calamaria dominici). Chúng tôi đặt tên của Chủ tịch Sáng lập Tổ chức WAR cho loài này để ghi nhận những nỗ lực đóng góp của ông cho công việc bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam.
Đây là lần thứ hai, một loài bò sát được nhóm khảo sát đa dạng sinh học hàng năm của WAR ghi nhận. (Loài thứ nhất được nhóm khảo sát của WAR ghi nhận tại vùng núi Ba Tơ Quảng Ngãi năm 2013, Sphenomorphus sheai, là 1 loài rắn mối nhỏ). Kết quả này cũng phản ánh sự hợp tác tốt đẹp giữa Viện Sinh Thái Tài Nguyên Sinh Vật, Vườn Thú Cologne và Tổ chức WAR. Bản tiếng Anh của bài báo công bố có thể xem tại đây.

 

Photos: WAR-2019/Randall Babb Deans

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top