Thả thành công 43 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng.

 Ngày 4 tháng 9 năm 2014 – Tại khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai tỉnh Đồng Nai, Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh thả thành công 43 cá thể động vật hoang dã quý hiếm gồm 7 cá thể Mèo rừng (Prionailurus bengalensis), 4 cá thể Rắn ráo trâu (Ptyas mucosus), 1 cá thể Kỳ đà vân (Varanus salvator), 9 cá thể Rùa đất lớn (Heosemys grandis), 18 cá thể Rùa núi vàng (Indotestudo elongata) 2 cá thể Trăn đất (Python molusus) và 2 cá thể Rắn hổ bành (Xenopeltis unicolor), với tổng khối lượng hơn 80kg. Toàn bộ các cá thể trên đã được cứu hộ tại Trạm cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi trước khi được thả về rừng. 

Thả Mèo rừng về thiên nhiên.

Phần lớn số động vật hoang dã được thả trong đợt này là do kiểm lâm và cảnh sát môi trường tịch thu từ việc nuôi nhốt, mua bán và săn bắt trái phép, hoặc do người dân tự nguyện giao nộp. Số lượng các loài động vật hoang dã trên đang bị suy giảm rất nhanh ngoài thiên nhiên. Đặc biệt, Trăn đất thuộc nhóm CR (rất nguy cấp), Rắn ráo trâu và Rùa Núi vàng thuộc nhóm EN (nguy cấp), và Rùa đất lớn thuộc nhóm VU (sẽ nguy cấp), trong Sách Đỏ Việt Nam (2007). Các loài này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nếu không có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top