Thả rùa biển quý hiếm về Khu Bảo Tồn Biển Hòn Mun – Nha Trang

 Ngày 6 tháng 7 năm 2016, Tổ chức Wildlife At Risk đã phối hợp với Chi cục Quản lý Chất lượng và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản Tp. Hồ Chí Minh thả 2 cá thể rùa biển,Eretmochelys imbricate, về Khu Bảo Tồn Biển Hòn Mun – Nha Trang.

Vận chuyển rùa lên tàu cao tôc của Khu Bảo Tồn Biển Hòn Mun

 Trước khi được thả, các cá thể rùa biển được bác sĩ thú y của WAR kiểm tra và sau đó gắn thẻ theo dõi. Hoạt động thả rùa về biển được sự phối hợp tích cực của Ban Giám Đốc Khu Bảo Tồn Biển Hòn Mun.

Thả rùa về biển

 Trong tháng 6 – 2016, WAR cũng thả về vùng biển của Vườn Quốc Gia Núi Chúa một cá thể Vích, Chelonia mydas, với sự hỗ trợ của cán bộ Vườn Quốc gia.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top