Cứu hộ thành công 1 cá thể Rùa ba gờ

Ngày 7/9/2016 đường dây Hotline của tổ chức WAR nhận thông tin từ Chị Như Ý ở Quận 12 thành phố HCM đề nghị hỗ trợ cứu một cá thể Rùa ba gờ (Malayemys subtrijuga) để thả về thiên nhiên hoang dã.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top