Thả rắn và trăn quý hiếm về Vườn Quốc gia Cát Tiên

Ngày 11 tháng 12 năm 2012 – Mười cá thể động vật hoang dã quý hiếm với tổng trọng lượng 57,5 kg, bao gồm hai cá thể rắn Hổ mang chúa (Ophiophagus hannah), hai cá thể Trăn gấm(Python reticulatus), một cá thể Trăn đất (Python molurus), bốn cá thể rắn Hổ đất(Naja kaouthia) và một cá thể Cầy hương(Viverricala indica), đã được thả thành công về Vườn Quốc gia Cát Tiên trong sự phối hợp giữa Tổ chức WAR và Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số đó, hai cá thể rắn Hổ mang chúa được chùa Văn Đức và chùa Hoằng Pháp, Thành phố Hồ Chí Minh tự nguyện giao nộp cho Trạm cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi ba tháng trước đây. Các cá thể khác được tịch thu từ các vụ buôn bán trái phép, hoặc được người dân tự nguyện giao nộp. Những cá thể này đều trong tình trạng khỏe mạnh sau một thời gian được chăm sóc và cứu hộ tại Trạm cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi.Các loài được thả này đều có nguy cơ tuyệt chủng rất cao và được Pháp luật Việt Nam bảo vệ.

Tổ chức WAR trân trọng cám ơn và đánh giá cao các cá nhân và đơn vị đã hợp tác với Tổ chức WAR trong việc cứu hộ và tái thả Động vật hoang dã quý hiếm Việt Nam.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top