Sinh viên thả cá bản địa về thiên nhiên

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2013 – Gần 200 cá thể cá Lia thia và Lòng tong sọc đã được thả về sông Bến Cát, phụ lưu của sông Sài Gòn, nâng tổng số lượng cá bản địa được Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) thả về tự nhiên lên gần 1500 cá thể kể từ tháng 3 năm 2011. Toàn bộ cá đem thả lần này được gây nuôi từ chương trình “Nhân giống và thả cá bản địa về thiên nhiên” tại văn phòng Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) từ tháng 2/2010. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cộng động về tầm quan trọng của việc bảo vệ các loài sinh vật bản địa và đóng góp trực tiếp vào công tác bảo tồn thiên nhiên. Hai mươi sinh viên đến từ bốn trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Kinh Tế, Đại học Ma-két-tinh và Đại học Nông Lâm đã chủ động đăng ký tham gia hoạt động và thảo luận sôi nổi về kỹ thuật chăm sóc cá cũng như mục tiêu bảo tồn của chương trình “Nhân giống và thả cá bản địa về thiên nhiên”. Sau khi thả cá, một số sinh viên đã hào hứng nhận cá về nuôi.

 Ông Bùi Hữu Mạnh, Cán bộ Bảo tồn, Tổ chức WAR cho biết: “Ngoài 4 loài cá Lia thia, Lòng tong sọc, Lòng tong đá, Bã trầu đã được gây nuôi và thả thành công thời gian qua, Tổ chức WAR đang tiếp tục nghiên cứu, gây nuôi và thả thêm một số loài cá bản địa khác trong tương lai.”Người dân, học sinh, sinh viên quan tâm, xin mời tiếp tục liên hệ với Tổ chức WAR để nhận cá bản địa về nuôi, hoặc được tư vấn kỹ thuật gây nuôi, chăm sóc cá bản địa và những thông tin bổ ích liên quan đến việc phóng sinh và bảo tồn động vật hoang dã.Mời xem thêm một số hình ảnh về chuyến thả cá bản địa này tại đây.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top