Danh lục bằng hình ảnh các loài bò sát – lưỡng cư tại khu vực Ba Hòn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Cuốn sách dày 34 trang, khổ 14,5X20,5cm bằng tiếng Việt này ghi nhận 34 loài bò sát và lưỡng cư sinh sống ngoài thiên nhiên tại Hòn Me và một số vùng lân cận trong giai đoạn 2011-2013. Sách giới thiệu 7 loài lưỡng cư thuộc 4 họ và 27 loài bò sát thuộc 7 họ. Mỗi loài đều có thông tin về độ thường gặp và thời gian thường gặp. Cuốn sách gồm khoảng 70 ảnh chụp ngoài thiên nhiên. Tài liệu này hỗ trợ cho công tác bảo tồn của Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã WAR tại Khu Cứu hộ Động vật hoang dã Hòn Me, đồng thời cung cấp thông tin về thành phần loài cho các cơ quan quản lý địa phương trong công tác bảo tồn, phát triển bền vững và giáo dục môi trường cho cộng đồng địa phương và du khách.

Tổ chức WAR cũng đã tiến hành điều tra và có kết quả ban đầu về thành phần loài thực vật hoang dã, bướm, chim, thú và một số loại côn trùng. Những thông này sẽ được chia sẻ trong thời gian tới.

Mọi ý kiến đóng góp, xin vui lòng liên lạc Ông Nguyễn Vũ Khôi – Giám đốc Tổ chức Bảo vệ Đông vật hoang dã WAR theo email: nvkhoi70@gmail.com hoặc info@wildlifeatrisk.org

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top