WAR công bố phát hiện 12 loài cá nước ngọt mới cho Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2010 – Phát hiện 12 loài cá nước ngọt mới cho Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2010 – Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang (WAR) công bố phát hiện 12 loài cá nước ngọt mới cho Việt Nam. Những loài này được phát hiện trong các cuộc điều tra tại Phú Quốc từ cuối năm 2008 đến nay. Trong số đó có những loài khá phổ biến ở Phú Quốc.

Một số loài đã được ghi nhận trước đây tại Việt Nam nhưng dưới các tên khác, tên không chính xác, ví dụ như loài Danio pulcher cũng thường được biết dưới tên  Brachydanio albolineatus (tên đồng danh), loài Betta prima được biết dưới tên Betta pugnax (tên sai). Một số loài được các nhà nghiên cứu nước ngoài phỏng đoán có tại Việt Nam do chúng đã được ghi nhận ở các khu vực lân cận như Lào, Camphuchia và Thái Lan, nay đã được xác nhận như Trigonostigma espei. Một số loài trước đây chỉ ghi nhận được tại khu vực Indonesia, Malaysia như Barbucca cf. diabolica. Với những loài được định danh tạm thời, có thể có loài mới cho khoa học.

Công tác định danh hiện tại chỉ mới ở giai đoạn ban đầu. Các phát hiện bổ sung hoặc thay đổi có thể được công bố trong tương lai.

Những phát hiện này cho thấy khả năng vẫn còn  nhiều loài cá nước ngọt không có giá trị kinh tế khác chưa được ghi nhận cho Việt Nam” – Theo ông Bùi Hữu Mạnh, Cán bộ Bảo tồn Tổ chức WAR.

Hiện nay, rất nhiều loài cá nước ngọt không có giá trị kinh tế đang dần suy giảm số lượng do nguồn nước bị ô nhiễm hoặc mất nơi sinh sống. Các loài cá này có vai trò quan trọng trong việc cân bằng sinh thái. Việc phát hiện ra các loài cá này giúp theo dõi được sự thay đổi quần thể các loài cá và từ đó thực hiện biện pháp bảo tồn phù hợp. Trong thời gian tới, Tổ chức WAR sẽ tiếp tục chương trình nghiên cứu, điều tra cá nước ngọt cũng như chương trình nhân giống và thả cá bản địa về thiên nhiên. 

Danh sách 12 loài cá nước ngọt mới phát hiện cho Việt Nam

1.Cá chạch suối đuôi gai (Barbucca cf. diabolica)

2.Cá heo gai mắt myers (Pangio myersi)

3.Cá heo râu đuôi chẻ (Lepidocephalichthys furcatus)

4.Cá lăng suối nâu  (Amblyceps cf. foratum)

5.Cá lia thia ấp miệng (Betta prima

6.Cá lòng tong chỉ vàng (Rasbora pauciperforata) – Redstripe rasbora

7.Cá lòng tong tam giác (Trigonostigma espei) – Lambchop rasbora

8.Cá rô dẹp đuôi hoa (Belontia hasselti) – Malay combtail

 

9.Cá sặc vện đục (Nandus cf. nebulosus) – Bornean leaffish

10.Cá sọc dưa tím (Danio pulcher) – Pearl Danio

11.Cá trèn lá đầu to (Kryptopterus macrocephalus) – Striped glass catfish

12.Cá trèn schneider (Silurichthys schneideri)

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top