Sử dụng Sản phẩm Động vật hoang dã ở TP. Hồ Chí Minh

Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 4 năm 2011, cuộc khảo sát về việc sử dụng sản phẩm động vật hoang dã (ĐVHD) tại thành phố Hồ Chí Minh đã được thực hiện với 4062 người dân và 3262 học sinh THCS tại TP.HCM. Kết quả cuộc khảo sát này là cơ sở cho các hoạt động của tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) nhằm ngăn chặn việc buôn bán, tiêu thụ trái phép ĐVHD. Báo cáo này trình bày kết quả cuộc khảo sát nói trên.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top