Bộ bưu thiếp “Động vật hoang dã được cứu hộ” – tập 1.

Cuối tháng 6/2013, Tổ chức WAR xuất bản Tập 1 – Bộ bưu thiếp 10 tấm mang tên “Động vật hoang dã được cứu hộ”. Bộ bưu thiếp có kích thước 13X18cm; bao gồm thông tin về 10 loài động vật hoang dã (ĐVHD) được Tổ chức WAR cứu hộ. Những cá thể ĐVHD này hiện đang sống tự do ngoài thiên nhiên hoặc sống thoải mái tại các Trạm Cứu hộ Động vật hoang dã do Tổ chức WAR quản lý.

Bộ bưu thiếp nhiều tập này nhằm nâng cao nhận thức và mối quan tâm của công chúng về công tác cứu hộ và bảo vệ ĐVHD Việt Nam.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top