Quy trình gắn chíp điện tử

Tập tài liệu này dùng cho các cán bộ kiểm lâm trong việc chuẩn bị, lên kế hoạch và thực hiện và theo dõi hoạt động gắn chíp điện tử vào các loài động vật hoang dã. Công việc gắn chíp điện tử vào động vật hoang dã được tiến hành để giúp Chi Cục Kiểm Lâm tại các tỉnh thành và ngành kiểm lâm Việt Nam có thêm một công cụ chắc chắn và khoa học trong hoạt động quản lý và cấp phép đối với hoạt động gây nuôi các loài động vật hoang dã theo đúng các quy định hiện hành của chính phủ.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top