U Minh Thuong National Park – Vietnam Amphibian and Reptile Survey (Sep 2009)

Wildlife At Risk has organised a herpetofauna survey in U Minh Thuong National parkwith a human support from the Melbourne Zoo. The result reveal number of species found in within the park and in the “buffer zone”, where local people is living and trade several reptiles.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

      Back To Top