Slipper orchid of Phu Quoc

Vietnamese name: Lan Vân Hài Scientifc name: Paphiopedilum callosum (Reichb.f.) Stein

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

      Back To Top