Second Record of Onychophora (Peripatidae) in Vietnam

Although onychophorans have long been known to occur on the Malay Peninsula (Poulton, 1899; Evans, 1901; van der Lande & Holthuis, 1986) and in Assam, India (Kemp, 1914), until recently they had otherwise not been reported from the mainland of Southeast Asia (Oliveira, Read & Mayer, 2012).

Download

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

      Back To Top