GÂY NUÔI SINH SẢN VÌ MỤC TIÊU BẢO TỒN

Chương trình gây nuôi sinh sản vì mục đích Bảo tồn là một chương trình hợp tác kỹ thuật giữa Tổ chức WAR và Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật (IEBR) để nghiên cứu các điều kiện sinh sản cho động vật hoang dã nguy cấp được gây nuôi. Một trong những thành quả của chương trình là các cá thể sinh ra sẽ được thả về thiên nhiên hoang dã. Nguồn động vật cho chương trình nghiên cứu là những cá thể động vật hoang dã đước cứu chữa và bị mật một phần trên cơ thể hay những cá thể bị nuôi nhốt lâu ngày mất khả năng hoang dã.
Dựa trên 10 năm kinh nghiệm có được thông qua những hoạt động cứu hộ tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi và Trạm bảo tồn động vật hoang dã Hòn me trước đây, WAR quyết định thực hiện chương trình nghiên cứu này. Mục đích cuôi cùng của chương trình là những đóng góp trực tiếp cho thiên nhiên hoang dã thông qua việc tạo và thả những các thể động vật hoang dã nguy cấp.
Tắc kè đuôi vàng (Cnemaspis psychedelica)
Đây là loài đặc hữu của Việt Nam với một quần thể nhỏ đang sinh sống trên một hỏn đảo. Loài này mới được các nhà khoa học Việt Nam và Hoa Kỳ phát hiện và ghi nhận cho danh mục loài động vật hoang dã của thế giới vào năm 2010. Vui lòng ấn vào đây để xem các kết quả của chương trình đối với loài.
Rùa đất lớn (Heosemis annandalii)
Một trong những loài rùa nước ngọt có kích thước lớn và thường xuyên bị săn bắt và buôn bán trái phép từ các tỉnh thành ở khu vực phía Nam Việt Nam. Vui lòng ấn vào đây để xem thêm thông tin của chúng tôi cho mục này.
Rùa hộp lưng đen (Cuora amboinensis)
Thường xuyên được buôn bán từ các tỉnh thành phía Nam Việt nam. Vui lòng ấn vào đây để xem các kết quả của chương trình đối với loài.
Kỳ đà (Varanus spp.)
Quần thể loài đang giảm dần ngoài hoang dã.
Tê tê (Manis javanica)
Báo cáo được đưa ở đây là kết quả của 10 năm (2006 – 2015) theo dõi và ghi chú lại của các nhân viên WAR hoạt động cứu hộ tại Trạm Cứu hộ Động vật Hoang dã Củ Chi. Dựa vào những thông tin này, Tổ chức WAR và Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật (IEBR) đã hợp tác để thực hiện chương trình gây nuôi sinh sản cho mục tiêu bảo tồn đối với một số loài động vật hoang dã. Chương trình gây nuôi sinh sản bảo tồn loài tê tê sẽ được chúng tôi thực hiện ngay khi WAR và Viện Sinh thái nhận được nguồn thú tê tê bố mẹ của các đơn vị chuyển giao cho Trạm.
Mèo rừng (Prionailurus bengalensi)
Bản tin cập nhật

Nhiều loài khác sẽ được tiếp tục cập nhật trên trang này nagy khi loài có tên trong chương trình gây nuôi sinh sản cho mục tiêu bảo tồn của chúng tôi.

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top