English | Tiếng Việt

Nhìn hình đoán tên

 Thông tin trò chơi
Trò chơi Nhìn hình đoán tên được xây dựng từ ý tưởng đoạt giải của cuộc thi Ý tưởng trò chơi trên máy tính do Tổ chức Bảo vệ ĐVHD (WAR) và Báo Khăn Quàng Đỏ tổ chức năm 2012.
Ý tưởng: Nguyễn Đăng Khoa
Biên soạn: Đỗ Thị Thanh Huyền
Xây dựng: Công ty D’passion
Bản quyền: Tổ chức Bảo vệ ĐVHD (WAR), Báo Khăn Quàng Đỏ.
Xin trân trọng cảm ơn các cá nhân, câu lạc bộ đội nhóm đã đóng góp ý kiến và thử nghiệm trò chơi: Hồ Thị Kim Lan, Quách Dự Tây, Nguyễn Thị Mai Phương
 

Guess my name

Game information

This game is developed from one of the 17 awarded ideas of the contest on initiating computer game ideas among secondary school children. The contest was implemented by Wildlife At Risk (WAR) in cooperation with Khan Quang Do magazine in 2012.

Game script and content development: Huyen Do Thi Thanh.

Contributor: Lan Ho Thi Kim, Tay Quach Du.

Technical development: D’Passion Company.

Copyright: Wildlife At Risk (WAR), Khan Quang Do magazine.

WAR extremely thanks everyone who helps us test this game.

×