BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã (WAR) đang triển khai hàng năm các hoạt động khảo sát đa dạng sinh học trong các vùng rừng núi Việt Nam với sự hợp tác của các nhà khoa học thuộc Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật. Kết quả về danh mục loài khảo sát cho từng khu vực sẽ được cập nhật tại đây. Thông tin này không chỉ giúp cho các nhà quản lý sở tại nắm bắt về tình hình đa dạng sinh học torng khu vực đang quản lý mà cón hỗ trợ một phần cho công tác thả động av65t hoang dã của WAR vào các sinh cảnh phù hợp.
Một số thông tin khác về bảo tồn đa dạng sinh học được WAR thực hiện hay đồng tham gia sẽ được cập nhật tại đây.

Kết quả khảo sát tại Khu bảo tồn Ngổ Luông – tỉnh Hoà Bình – 2019

Kết quả khảo sát tại Tri Tôn – tỉnh An Giang – 2018

Kết quả khảo sát tại vườn quốc gia Tà Đùng – tỉnh Dak Nông – 2017

Kết quả khảo sát tại Núi Pia Oak – tỉnh Cao Bằng – 2016

Điện thoại

Đường dây nóng WAR: 0976.06.76.46

Văn phòng tổ chức WAR: 028 3899 7314

Thông báo với chúng tôi

Khi thấy động vật hoang dã quí hiếm ngoài thiên nhiên hoặc đang bị buôn bán, tiêu thụ trái phép

    [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      [mfile wildlife-photo filetypes:jpg|jpeg|bmp|png|gif]

      Back To Top