English | Tiếng Việt

Wildlife reporting

In case you see endangered wildlife
in nature or wildlife crime

hotlines

WAR's hotline: 0976.06.76.46
WAR office: 08 3899 7314
HCMC Forest Protection Department
Mobile Team: 08 3794 7045

Video -> Chú khỉ đặc biệt
Vũ Hoàng Vương, Nguyễn Ngọc Huệ Tiên – ĐH Bách khoa TP HCM và Huỳnh Minh Nhựt – ĐH Ngoại thương TP HCM
Vũ Hoàng Vương, Nguyễn Ngọc Huệ Tiên – ĐH Bách khoa TP HCM và Huỳnh Minh Nhựt – ĐH Ngoại thương TP HCM